push back racking,push back pallet rack

Push back racking là hệ thống kệ đẩy hàng vào,chứa hàng hoá với mật độ cao,xếp dỡ hàng hoá nhanh chóng.Push back racking tiết kiệm được thời gian xuất nhập hàng vì xe nâng hàng không chạy vào trong kệ.

  1. Push Back rack

    Push Back rack

    Push back rack sử dụng chân trụ omega, với độ chắc chắn cao, cùng với các thanh beam DW, các thanh giằng chéo cũng bằng thép C để kết nối các chân trụ với nhau.
  2. Push Back Pallet Racking

    Push Back Pallet Racking

    Push back pallet racking is a combination of drive-in rack and pallet flow, providing storage in lanes 2, 3 or 4 pallets deep. Pallets sit on carriages that move on heavy duty wheels.
gotop