drive in racking,drive in pallet racking

Drive in racking,kệ lưu trữ pallet chứa hàng đồng nhất với chi phí đầu tư thấp,lưu trữ hàng hoá với mật độ cao và linh hoạt.Drive in racking dễ dàng nâng cấp mở rộng thêm giá kệ.

  1. Kệ drive in/ drive thru chứa mật độ hàng hoá nhiều và lớn

    Kệ drive in/ drive thru chứa mật độ hàng hoá nhiều và lớn

    Kệ drive in/ drive thru được thiết kế để nhập xuất hàng từ một hướng. Tuy nhiên nguyên lý nhập xuất hàng hoá khác nhau. Đa dạng cho khách hàng lựa chọn cách nhập xuất với các loại hàng hoá của mình. Chi phí đầu tư thấp, tận dụng hầu hết các không gian trống của nhà kho. Chân kệ được ráp an toàn mang đến sự an tâm, thoải mái cho người sử dụng.
  2. Drive In Pallet Racking

    Drive In Pallet Racking

    Drive in pallet racking with low investment costs but more goods store. Facilitate the use of various types of forklifts. Store goods with high density. Easily upgrade extends the shelf.
gotop