double deep racking,double deep pallet racking

Double deep racking,kệ lựa chọn pallet lưu trữ hàng hoá thông minh,nâng cao hiệu suất kho chứa hàng,giảm lối đi dành cho xe nâng hàng.Double deep racking sử dụng xe nâng hàng chuyên dùng.

gotop