carton flow racking,flow rack rollers

Carton flow racking hệ thống lưu kho động chuyển động trên băng chuyền bằng các con lăn.Carton flow racking thiết kế theo yêu cầu lưu trữ hàng hoá trong kho.

  1. Carton flow rack của Vinarack

    Carton flow rack của Vinarack

    Vinarack chuyên sản xuất lắp đặt hệ thống Carton flow rack cho từng loại nhà kho về kích thước, phạm vi nhà kho theo yêu cầu của người sử dụng. Tất cả các hệ thống được định hướng theo trọng lực và hoàn hảo cho các ứng dụng với nhiều bánh xe nhỏ trên flow rack
gotop